Mötesplats Pukeberg

Nybro kommun och Linnéuniversitetet stärker samverkansarenan i Pukeberg

Linnéuniversitetet och Nybro kommun har ett ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla långsiktig samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor i Nybro kommun med omnejd. Den 24 januari kommer därför Nybro kommun och Linnéuniversitetet skriva under en avsiktförklaring om fortsatt samverkan under de kommande tre åren – för en bättre framtid i regionen.

Syftet är att skapa förutsättningar för att förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademi, kultur, näringsliv, offentlig verksamhet och det omgivande samhället. Linnéuniversitetet genomför i år även en liknande satsning tillsammans med Ljungby kommun. Samverkan kommer att ske inom följande områden: forskning, utbildning samt samhällsnytta.

Datum: 24 januari

Tid: 09.00–13.00

Plats: Sliperiet i Pukeberg, Nybro

Dagen inleds kl 09:00 med presentation av verksamheten i Pukeberg samt exempel från vardagen på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Det blir en kort paus följt av en presentaion av de nya civilingenjörsutbildningarna i Linnéregionen. Strax före lunch undertecknar Ann-Charlotte Larsson, vicerektor vid Linnéuniversitetet, och Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun, avsiktsförklaringen om det framtida samarbetet. Dagen avslutas med mingellunch som slutar ca kl 13:00.

Kontakt
Ann-Charlotte Larsson, vicerektor, Linnéuniversitetet, mobil 073–039 38 92,  ann-charlotte.larsson@lnu.se

Ann-Christin Bayard, projektledare Lidlab, Linnéuniversitetet, mobil 073-093 14 59,   annchristin.bayard@lnu.se

Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun, mobil 070-553 21 70,  christina.davidson@public.nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-20 | skapad: 2020-01-24

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.