Nybro kommun lyfter fram kulturen

Att satsa på kulturfrågorna är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor. Den 21 maj 2018 togs beslut om att i januari 2019 införa en kulturnämnd. Nämnden har nu haft sina första möten då beslut om verksamhetens inriktning och budget tagits.

I Nybro kommun finns en stor konst- och designtradition och den offentliga miljön är konstberikad. Att nu på olika sätt förstärka resurserna och därigenom få möjlighet att utveckla kulturen är en betydelsefull angelägenhet för invånarna i kommunen.

Kulturnämndens ansvarsområden:
Allmänkultur, kulturhusets verksamhet, Fritidsgårdsverksamhet, folkbiblioteksverksamhet, kulturskoleverksamhet, konstverk och fastigheter med enbart speciellt kulturellt värde.

– Nybro kommun ska vara en nyckelspelare i det kraftfulla lagbygge inom konst- och kulturområdet som redan står starkt i Nybro. Nyfikna, innovativa och drivna invånare som utgör lagets stomme, oavsett om de är professionella eller lekmän. Därför ser vi fram emot att nätverka, synliggöra, samverka och i synnerhet verka i detta synnerligen viktiga område, säger Thomas Björklund Svensson, kulturskolchef. Lärande- och kulturförvaltningen.

Kontaktpersoner:
Thomas Björklund Svensson, kulturskolchef, 0481-453 77
Sonny Lönngren (M), kulturnämndens ordförande, 070-5503062

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2019-03-28

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.