En del av Kvarnbackens personal.

Kvarnbacken – ett nytt boende för personer med demenssjukdom

I januari börjar inflyttning för hyresgäster som ska få sin vård och omsorg på nya Kvarnbacken. Totalt ska 48 personer rymmas i det nyrenoverade särskilda boendet. Fokus är att kunna ge personer med en demenssjukdom högsta möjliga livskvalitet. Förutom boendeplatser kommer det att finnas dagverksamhet, anhörigsamordnare, en speciell avdelning för relax och välbefinnande samt en kaffehörna. Ett tillagningskök som servar flera verksamheter i kommunen är inrymt samt administrativa lokaler för personal som arbetar på Kvarnbacken eller har sin bas där.

År 2015 togs ett angeläget beslut om att renovera och bygga om det särskilda boendet Kvarnbacken till ett demenscentrum med boendeplatser och dagverksamhet. I syfte att höja kvalitén inom demensomsorgen togs även beslut om att flytta befintlig demensverksamhet till de nya lokalerna.

– Allt fler diagnostiseras med en demenssjukdom och glädjande är att vi nu kan erbjuda ett mera funktionellt boende för dessa personer tillsammans med personal som har erfarenhet och kompetens, säger Bodil Johansson som är omsorgsnämndens ordförande.

Gemensamt arbetssätt En person som drabbats av en demenssjukdom är en unik person. Att arbeta med personer med demenssjukdom innebär att vara en del i ett mysterium som kräver nyfikenhet och detektivarbete, för att hitta de goda lösningarna för varje individ. Respekt för den enskildes värde och tidigare liv är centralt för den personcentrerade vård och omsorg som Kvarnbacken ska arbeta för.

– Det är personens egen upplevelse av sin situation som blir vägledande för den vård och omsorg vi ska ge och bemötande är en otroligt viktig del för att skapa en bra dag för var och en, säger Monica Antonsson, verksamhetschef för särskilda boenden i Nybro kommun.

Öppet hus för allmänheten är tisdag den 11 december 15-18 och onsdag den 12 december 15-17.

Adress: Sveavägen 6, Nybro

Kontaktpersoner
Bodil Johansson, omsorgsnämndens ordförande, 073-036 45 63
Monica Antonsson, verksamhetschef särskilt boende, 0481-45 360

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2018-12-07

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.