Hållbarhetsveckan – inspiration till ett klimatsmartare Nybro för alla

Hållbarhetsveckan mellan den 28 augusti och 1 september är fylld med aktiviteter, diskussioner, frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner. Det handlar om att utifrån Nybro kommuns hållbarhetsprogram Hoppfullt & Hållbart och plan för Klimatsmarta Nybro ge invånare och företagare i Nybro kommun möjligheter att bidra.

Vägen till ett hållbart samhälle går vi tillsammans. Under hållbarhetsveckan samverkar Nybro kommun med olika aktörer för att under några dagar sätta fokus på hållbara lösningar för oss alla i Nybro kommun.

Det blir intensiva dagar då följande genomförs;

  • Öppet hus på Återbruket, onsdag den 28 mellan 12 och 15. Återbruket tar tillvara på möbler, cyklar och material och gör dem användbara igen. Samtidigt som det ger värdefulla arbetstillfällen för de som behöver stöd för att ta sig ut på arbetsmarknaden.
  • På torget, torsdag den 29 mellan 10 och 14 finns möjlighet att inspireras av
    kommunens måltidsservice som ger tips på att minska ditt matsvinn. Nybro Energi, NBAB och kommunens energirådgivare är också på plats.
  • Pubkväll på Café Hos Oss, torsdag den 29 mellan 18 och 21 med fokus på
    närproducerat och ekologiskt. Under kvällen lyssnar vi på forskare, professorer, livsmedelsexperter och lokala eldsjälar som ger oss matnyttig inspiration och kunskap. Anmälan är obligatoriskt.
  • I Pukeberg på Sliperiet, fredag den 30 mellan 8 och 11 diskuterar vi möjligheterna med fossilfritt i tanken och klimatsmarta drivmedel. Som exempel etableringen av biogasmack i Nybro och logistikbranschens intresse av fossilfria drivmedel.Anmälan är obligatoriskt.
  • Solcellssafari i Nybro, söndag den 1 september mellan 12 och 15. På länets första solcellssafari visar solcellsägare upp sina solceller. Med hjälp av karta och adresser får du en unik möjlighet att besöka anläggningsägare för att lära dig mer om solcellers nytta och hur du själv kan göra el från solen.

Nybro hållbarhetsvecka är en del av  Kalmarsundsveckan.

Kontaktpersoner:
Emma Adrian, hållbarhetsstrateg, 0481-453 55
Erika Gülich, energi- och klimatsamordnare, 0481-453 32

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-21 | skapad: 2019-08-13

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.