Ett stark 2018 – det går bra för Nybro kommun

Nybro kommun redovisar för fjärde året i rad ett positivt resultat. Överskottet på 23,3 miljoner kronor är 0,1 procentenheter högre än målet om 98 procents nettokostnadsandel. Under året har det skett ett omfattande arbete i kommunen som genomförts av 2 000 medarbetares viljor att erbjuda invånarna i Nybro kommun bästa möjliga service och välfärd.

Året har präglats av många händelser. FIR, första insats resurs ett samarbete mellan räddningstjänsten och hemtjänsten i syfte att öka tryggheten. Näringslivsklimatet har förbättrats och mötesplats Pukeberg har startats upp i syfte att förmedla kontakter och kompetens från akademin till näringslivet och övriga aktörer. Ny förskola har invigts på Åkrahäll. Kvarnbackens demenscentrum har öppnats där specialutbildade Silviasystrar och Silviasköterskor ger vård och omsorg, och för sin kunskap vidare till kollegor.

– Personalen är vår viktigaste resurs, de är motorn i vår verksamhet, jag är stolt och glad över alla kompetenta och professionella medarbetare, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– För att ge medarbetare möjligheten att utvecklas och rusta oss inför framtiden diplomerade vi i december sju medarbetare som gått kommunens karriärprogram.

Under 2018 har Nybro kommuns vision ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro” implementerats, som är betydelsefull för såväl alla medarbetare som för hela kommunen.

Kommunfullmäktige tog 2018 beslut att avsätta tre miljoner kronor till en Landsbygdsfond och fem miljoner kronor till en Trygghets- och Social investeringsfond. Syftet med fonderna är att öka attraktiviteten och att utveckla till en levande landsbygd.

Föreningslivet är starkt i kommunen och gör en fantastisk insats. Som ett exempel kan nämnas Draghundskubben som i oktober genomförde EM med över 500 startande ekipage från 21 nationer.

Beslut om årsredovisning 2018 togs i kommunstyrelsen den 25 mars och tas upp som ärende i kommunfullmäktige den 15 april..

Kontaktperson: 
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70.

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2019-03-25

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.