Organisationsschema

Här får du en snabb överblick över hur kommunen är organiserad.
Klicka på bilden för att se den i helskärm. 

  Organisation-Nybro-kommun_2018-12-18 – PDF (155 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-18 | skapad: 2014-09-29
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 440 - kategori: 72

Kommunens Organisation

  Kommunala bolag

De delar inom kommunen som sker på en konkurrensutsatt marknad driv i form av olika bolag. Bolagens syfte är att [...]

  Organisationsschema

Här får du en snabb överblick över hur kommunen är organiserad. Klicka på bilden för att se den i helskärm. [...]

 Förvaltningar

Här hittar du all information om: Förvaltningar (kategori).

  Koncernledningsgruppen KLG

Koncernledningsgruppen samordnar på ett resurseffektivt sätt kommunens verksamheter, utvecklar dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Arbetet har strategiskt fokus i [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Revisorer

Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för [...]