Koncernledningsgruppen KLG

Koncernledningsgruppen samordnar på ett resurseffektivt sätt kommunens verksamheter, utvecklar dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Arbetet har strategiskt fokus i en förtroendeskapande relation till de politiska företrädarna och i facklig samverkan för uppfyllande av kommunens vision för att stärka varumärket ”Nybro kommun”.

Gruppen verkar för helhet och kommunnytta både internt och externt.

I gruppen ingår:

  • Tf kommunchef
  • Förvaltningschefer: socialchef, skolchef, omsorgschef och samhällsbyggnadschef.
  • Vd Nybro Energi AB och vd Nybro Bostad AB/AB Nybro Brunn
  • Personalchef
  • Kommunikationsstrateg
  • Utvecklingsstrateg

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Koncernledningsgruppen KLG

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2016-04-13

Kommunens Organisation

  Kommunala bolag

De delar inom kommunen som sker på en konkurrensutsatt marknad driv i form av olika bolag. Bolagens syfte är att [...]

  Organisationsschema

Här får du en snabb överblick över hur kommunen är organiserad. Klicka på bilden för att se den i helskärm. [...]

 Förvaltningar

Här hittar du all information om: Förvaltningar (kategori).

  Koncernledningsgruppen KLG

Koncernledningsgruppen samordnar på ett resurseffektivt sätt kommunens verksamheter, utvecklar dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Arbetet har strategiskt fokus i [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Revisorer

Kommunens revisorer har som uppgift att granska kommunen. De ska kontrollera att kommunen utför sitt uppdrag och tar ansvar för [...]