Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Det krävs många olika kompetenser för att bygga en stad och dess omland. Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och byggnader, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar stadens trafik, bygger gator, broar och gång- och cykelbanor, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler, lagar mat, skottar snö och sopar gator och mycket, mycket mer!

Vi vill erbjuda snabb service och säker ärendehantering. Dina åsikter är alltid viktiga och vägs in när vi fattar beslut. Det är din upplevelse av staden som är vårt kvitto på om vi lyckats med vårt uppdrag.

Lagar och förordningar beskriver hur vi får bete oss mot varandra, mot naturen och miljön. Vi ger människor och företag råd och stöd för att kunna ”göra rätt”. Därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-10-03

Förvaltningar

  Kommunens förvaltningar

Nybro kommun har fem olika förvaltningar. De anställda på förvaltningarna utför det som politikerna har beslutat om. Här ansvarar man [...]

  Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara ett stöd till de förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också vara en ledning och ett stöd [...]

  Lärande- och kultur

Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och [...]

  Omsorgsförvaltningen

Vår uppgift är att stödja, bistå och ge service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att genom stöd [...]

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Det krävs många olika kompetenser för att bygga en stad och dess omland. [...]