Omsorgsförvaltningen

Vår uppgift är att stödja, bistå och ge service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att genom stöd och god omsorg minska effekten av funktionsnedsättning och skapa möjligheter för individen till ett så aktivt och självständigt liv som omständigheterna tillåter. Omsorgen är behovsanpassad och utformas och utförs tillsammans med den enskilde. De insatser personen har rätt att få ges så långt det är möjligt i det egna hemmet. Det innebär att hemtjänsten är basen för vår verksamhet.
Förvaltningen arbetar efter ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Omsorgsförvaltningen

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-16 | skapad: 2014-10-03

Förvaltningar

  Kommunens förvaltningar

Nybro kommun har fem olika förvaltningar. De anställda på förvaltningarna utför det som politikerna har beslutat om. Här ansvarar man [...]

  Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara ett stöd till de förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också vara en ledning och ett stöd [...]

  Lärande- och kultur

Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och [...]

  Omsorgsförvaltningen

Vår uppgift är att stödja, bistå och ge service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att genom stöd [...]

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Det krävs många olika kompetenser för att bygga en stad och dess omland. [...]