Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara ett stöd till de förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också vara en ledning och ett stöd till övriga verksamheter i kommunen. Här finns en rad olika hjälpfunktioner som hela organisationen behöver:

  • Ekonomienhet
  • Personalenhet
  • IT-enhet
  • Kommunikation/Administration
  • Medborgarkontor/Växel/Telefoni
  • Kommunarkiv

Här finns också egna verksamheter som:

  • Överförmyndaren
  • Näringsliv- och arbetsmarknadsenheten
  • Turistinformation
  • Räddningstjänsten

Arbetet på förvaltningen som även innebär övergripande kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor leds av kommunchefen.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kommunstyrelseförvaltningen

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-10-03
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 481 - kategori: 78

Förvaltningar

  Kommunens förvaltningar

Nybro kommun har fem olika förvaltningar. De anställda på förvaltningarna utför det som politikerna har beslutat om. Här ansvarar man [...]

  Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara ett stöd till de förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också vara en ledning och ett stöd [...]

  Lärande- och kultur

Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och [...]

  Omsorgsförvaltningen

Vår uppgift är att stödja, bistå och ge service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att genom stöd [...]

  Samhällsbyggnad

Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Det krävs många olika kompetenser för att bygga en stad och dess omland. [...]