Kommunens förvaltningar

Nybro kommun har fem olika förvaltningar. De anställda på förvaltningarna utför det som politikerna har beslutat om. Här ansvarar man för de dagliga verksamheterna som till exempel skola och omsorg. Man utför även andra uppgifter som till exempel att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd och ta hand om våra gator och parker.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna att ta fram underlag inför beslut. Varje förvaltning har en eller flera politiska nämnder över sig.

I listan nedan hittar du mer information om varje enskild förvaltning.

 Individ- och familjeförvaltningen

 Kommunstyrelseförvaltningen

 Lärande- och kulturförvaltningen

 Omsorgsförvaltningen

 Samhällsbyggnad

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-09-29

Förvaltningar

  Kommunens förvaltningar

Nybro kommun har fem olika förvaltningar. De anställda på förvaltningarna utför det som politikerna har beslutat om. Här ansvarar man [...]

  Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara ett stöd till de förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också vara en ledning och ett stöd [...]

  Lärande- och kultur

Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och [...]

  Omsorgsförvaltningen

Vår uppgift är att stödja, bistå och ge service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Målet är att genom stöd [...]

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi tar gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Det krävs många olika kompetenser för att bygga en stad och dess omland. [...]