Nybro kommuns diarier

Regeln är att alla allmänna handlingar som kommer in till kommunens förvaltningar ska registreras (diarieföras).

Styrelsen och nämnderna ska ha rutiner för sin posthantering. Rutinerna ska uppfylla följande krav:

  • all inkommande post som är av betydelse för verksamheten ska datumstämplas även om den inte ska diarieföras
  • handlingar som kommer in till myndigheten/förvaltningen eller upprättas där ska registreras eller ordnas så snart som möjligt
  • samma principer för posthantering gäller oavsett om registrering sker manuellt eller med datorstöd

Undantag från registreringsskyldighet är sekretessbelagda handlingar (inom socialtjänsten) som hör till enskildas personakter enligt 5 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det gäller även personakter inom omsorgen i ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Eftersom allmänheten fritt ska kunna få läsa myndigheternas diarier får dessa i princip inte innehålla några uppgifter som omfattas av sekretess. I viss utsträckning får myndigheter dock ha diarier med hemliga uppgifter antingen som komplement till offentliga diarier eller med regeringens tillstånd (offentlighets- och sekretesslagen).

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2014-09-17
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 348 - kategori: 54

Om kommunen

  "Mina sidor" gör det enklare!

Den nya plattformen "Mina sidor" samlar blanketter och e-tjänster på ett ställe och gör det enklare att hitta och lättare att använda.

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Press- och informationsmaterial

Kommunkarta Här kan du ladda ner Nybro kommunkarta från Kartguiden. Nybro-kommun-karta - PDF-fil (6 MB)   Nybro kommuns logotyp (klicka [...]

  Borgerlig vigsel

Det är kommunen som ansvarar för de borgerliga vigslarna. Du kan välja mellan att ha vigseln hos oss på kommunhuset [...]

  Nybro kommuns diarier

Regeln är att alla allmänna handlingar som kommer in till kommunens förvaltningar ska registreras (diarieföras). Styrelsen och nämnderna ska ha [...]