Utmärkelser 2019

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från invånare i kommunen sker årligen flertalet utmärkelser som uppmärksammas extra på nationaldagsfirande i Qvarnaslät.

Under 2019 har följande priser utsetts och tilldelats;

ÅRETS ELDSJÄL – IDROTT – SUSSIE GRÖNBERG, NYBRO DRAGHUNDSKLUBB
Sedan bildandet av Nybro Draghundsklubb har Sussie genom sitt engagemang, vilja, inspiration och beslutsamhet medverkat till att göra varje tävling till en upplevelse för alla besökare samt satt Nybro på kartan inom draghundssporten, om det så gäller SM, EM eller VM!

ÅRETS ELDSJÄL – ÖVRIGA – BARBRO FERNSTRÖM, FLYGFORS/GADDERÅS IF
Genom sitt mångåriga engagemang för barn och ungdomar har Barbro utvecklat ungdomsgården till en trivsam mötesplats för barn och ungdomar i Flygsfors och dess närområde. Barbro är en eldsjäl som sprider glädje och värme runt sig och ser till att alla besökare känner sig välkomna!

ÅRETS ELDSJÄL – KULTUR – EMMA COUCHÉR
Emma är en varm och ödmjuk person som hittar nya utmaningar hela tiden. Hennes glädje och engagemang smittar av sig till alla i hennes närhet. Emma ser inga hinder utan bara möjligheter. Emma har lyckats ta fram så mycket självförtroende hos medlemmarna i Glada Bokens Orkester. Ger aldrig upp, allt går!

UNGDOMSPRIS – VIKTOR KARLSSON
Viktor har genom sin stora insats under ungdomsveckan 2018 lyckats inspirera unga i viktiga samhällsfrågor som hållbarhet och jämställdhet. Han har inkluderat unga med olika bakgrund och förutsättningar, vilket stämmer överens med kommunens vision om hållbarhet och gemenskap. Viktor har genom sitt breda engagemang visat att han vill det bästa för Nybro och Nybros ungdomar.

LIKABEHANDLINGSPRIS – KARNA OLSSON
För uppskattat och engagerat volontärarbete i Nybro kommuns och Svenska kyrkans kvinnogrupp för nyanlända.

LIKABEHANDLINGSPRIS – ERLING HENNINGSSON och LEIF JOHANSON
För deltagande och stort engagemang i integrationsgruppverksamheten ”Café för alla”.

HEDERSOMNÄMNANDE FÖR LIKABEHANDLING – EMMA COUCHÉR och CHRISTIAN MINICH
Emma och Christian har i sitt arbete inom den dagliga verksamheten visat stort engagemang för deltagarna i dagverksamheten. Detta genom att initiera fotbollslaget Nybro IF FFA där deltagarna får en rolig aktivitet som ger både glädje och nya kompisar.

LANDSBYGDSUTVECKLINGSPRIS – JÄRNGÄNGET I ORREFORS
Järngänget i Orrefors är en grupp som gjort stora insatser för och tar aktiv del i samhällsutveckling i Orrefors. De har med ideella krafter restaurerat den gamla Hammarsmedjan och nu driver de denna medvisningar sommartid. Denna insats har bidragit till ännu en sevärdhet i det gamla brukssamhället Orrefors. De har även deltagit i byggandet av glasmuséets senaste utställning. Järngänget är också ett socialt nätverk med stark gemenskap.

MILJÖ- OCH KLIMATPRIS – FLEROHOPPS GOIF
Flerohopps GoIF tar, sedan ett antal år tillbaka, ett ansvar för att uppmuntra samhället till en mer hållbar konsumtion genom att anordna södra Sveriges största bakluckeloppis. Genom att se till att saker och material återanvänds så bidrar man till att minska på både miljö- och klimatpåverkan.

MILJÖ- OCH KLIMATPRIS – FRILUFTSFRÄMJANDETS LOKALAVDELNING I NYBRO
Friluftsfrämjandet verkar för folkhälsa, livsglädje och för god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling. Genom deras lokala verksamheter med
barn- och ungdomsgrupperna sprider de miljökunskap där barnen och ungdomarna får uppleva hälsosam rörelseglädje i naturen och en hållbar livsstil.

ÅRETS – UF-FÖRETAGARE – JOSEF OSKARSSON, SKYLT & SKÄRTEKNIK UF
Årets pristagare Josef Oskarsson drev UF-företaget SST- Skylt & skärteknik på hantverksprogrammet på Åkrahällskolan och har under sitt UF-år vunnit ett
flertal utmärkelser och det största är SM-guld i Ung Företagsamhet i kategorin Årets hantverk. Josef är en god förebild och har visat på stort entreprenörskap!

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-19 | skapad: 2019-05-31

Kommunens utmärkelser

  Utmärkelser 2019

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från invånare i kommunen sker årligen flertalet [...]