Byggnadspriset 2018

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass.

 Rösta fram årets vinnare

Mars 1

Huset är sedan 2011 utpekat som ett kulturhistoriskt värdefullt hus (näst högsta värdeklassen). Fastighetsägaren har nu varsamt renoverat putsfasaden, återupptagit den viktiga entrén i hörnet, tagit upp igenbommade fönster och plockat bort trista skyltar.

Mars 1

Parken 1

Freskomålningen berättar Nybros historia och är en viktig del av kommunens kulturarv. Det är positivt att målningen uppmärksammas och samtidigt viktigt att arbeta för att målningen åter ska bli tillgänglig för kommunens innevånare och intresserade besökare.

Parken 1

Stödstorp 1:12

Fastighetsägaren har lagt stor vikt vid att bevara byggnadens karaktär i en omfattande renovering. Exteriört är alla material nya men utförda med det gamla utförandet som förlaga. Interiört är det särskilt roligt att gåramålningen från 1930-talet bevarats då den typen av målningar idag sällan är så uppskattade.

Stödstorp 1:12

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Byggnadspriset 2018

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-30 | skapad: 2018-04-03
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 5863 - kategori: 578

Kommunens utmärkelser

  Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Likabehandlingspris 2019

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]