Vinner du och dina arbetskamrater årets kvalitetspris?

2018 vann Fröjdekulla kvalitetspriset för sitt förbättringsarbete kring mottagandet av elever/praktikanter. Gör ni något bra för våra kunder som andra arbetsplatser kan ta efter? Nominera då till årets pris!

Omsorgsnämnden vill uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård och omsorg i förvaltningen och har därför instiftat ett kvalitetspris som delas ut en gång om året. Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som lagt sig vinn om att erbjuda en kvalitativt god vård och omsorg.

Utvecklingsarbetet ska vara kvalitetshöjande för personer som tar emot service, stöd och vård inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden. För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till medborgarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för medborgarna.

Nominera till priset kan både medborgare och anställda göra. Prissumman för kvalitetspriset är ett halvt basbelopp. Priset delas ut till en verksamhet verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg. Sista dag för nominering för priset 2019 är den 31 oktober.

Nomineringen skickas till:
Omsorgschef Carina Leijon, carina.leijon@nybro.se alternativt Nybro kommun, Omsorgskontoret, Att: Carina Leijon, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Vem beslutar om priset?
Juryn består av nämndens ordförande, nämndens vice ordförande och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningens ledningsgrupp bereder de ansökningar och nomineringar som kommer in.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-04 | skapad: 2018-11-06

Kommunens utmärkelser

  Utmärkelser 2020

Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Utmärkelser 2019

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från invånare i kommunen sker årligen flertalet [...]