Nominera till kvalitetspris inom vård och omsorg

Omsorgsnämnden vill uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård- och omsorg i förvaltningen och har därför instiftat ett kvalitetspris som delas ut en gång om året. Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som lagt sig vinn om att erbjuda en kvalitativt god vård och omsorg.

Utvecklingsarbetet ska vara kvalitetshöjande för personer som tar emot service, stöd och vård inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden. För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till medborgarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för medborgarna.

Prissumman för kvalitetspriset är ett halvt basbelopp.

Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg.

Medborgare och medarbetare kan nominera till priset.

Sista dag för nominering 2018 är den 30 november.

Nomineringen skickas till:
Omsorgschef Carina Leijon, carina.leijon@nybro.se alternativt Nybro kommun, Omsorgskontoret, Att: Carina Leijon, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Vem beslutar om priset? Juryn besår av:
nämndens ordförande
nämndens vice ordförande
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp bereder de ansökningar och nomineringar som kommer in.

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-30 | skapad: 2018-11-06
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 6638 - kategori: 578

Kommunens utmärkelser

  Eldsjälspriser 2019

Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur, idrott, övriga [...]

  Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Likabehandlingspris 2019

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]