2019 Likabehandlingspris

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris.

Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda i kommunen och dess bolag. Nybro kommun premierar arbete med likabehandlingsfrågor eftersom det gör vår kommun bättre att bo, leva och arbeta i. Därför finns detta pris som syftar till att belöna förtjänstfulla insatser för inom likabehandlingsområdet, som exempelvis jämställdhet eller ökad mångfald.

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, arbete och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktions-nedsättning. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden och arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter, det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad.

Kriterier som ska beaktas och exempel på insatser som kan premieras

  • Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.
  • Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.
  • Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.
  • Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.
  • Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.
  • Aktivt verkat för ökad mångfald.


Skicka in din nominering tillsammans med motivering till Personalenheten senast den 31 mars
. Den ska vara skriftlig och innehålla namn och kontaktuppgifter till både den/de nominerade och till avsändaren, samt en tydlig motivering till nomineringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutar om vem/vilka som vinner pris och prissumman. Priset delas ut på nationaldagsfirandet.

Välkommen med din nominering till
Viktoria Elmbro
Personalenheten, Nybro kommun
382 80 Nybro

eller maila till viktoria.elmbro@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-10 | skapad: 2019-01-11

Kommunens utmärkelser

  2019 Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Utmärkelser 2020

Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  2019 Likabehandlingspris

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Utmärkelser 2019

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från invånare i kommunen sker årligen flertalet [...]