Byggnadspriset – tidigare års vinnare

Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris har delats ut årligen från 2007.
Nedan följer en lista med tidigare års vinnare av Byggnadspriset.

Byggnadspriset 2017 – Vargsmåla 1:10, jordkula

”Jordkulan i Vargsmåla är snarast en rekonstruktion, inte en renovering, men som sådan väl utförd. Särskilt beröm för att arbetet inte stannat vid själva kulan, utan fortsatt med odlingsjorden och tjärdalen. Det skänker en fördjupad förståelse för de historiska förhållandena och förankrar byggnaden i platsen. Jordkulan står i skarp kontrast till hur vi bor och lever i Sverige idag. Den väcker viktiga reflektioner kring samhällsutveckling, industrialisering och sociala strävanden i vårt land under 1900-talet, men också kring boende i ett större perspektiv. En lovvärd rekonstruktion.”

Byggnadspriset 2016 – Ekorren 3 och 4, privatbostad

”Ett gott exempel på Nybro stads blandande byggnadshistoria där de båda byggnaderna har stora kvaliteter som med hjälp av traditionella material och metoder renoverats på ett varsamt sätt som ser till att en kulturhistoriskt värdefull byggnad bevaras för framtida generationer. ”

Byggnadspriset 2015 – Tikaskruv 1:85, Orrefors Hammarsmedja

”Arbetet med Orrefors hammarsmedja har visat prov på djupt engagemang, kunskap och känsla för kulturhistoriskt värde. Det pågående arbetet är ett gott exempel på långt och troget arbete med traditionell byggnadsvård och teknikhistoria, som ser till att en kulturhistoriskt värdefull byggnad bevarats för framtiden.”

Byggnadspriset 2014 – Lindshult 1:3, Sågen

”Noggrann och varsam restaurering av sågen i Lindshult, ett bidrag till att kulturhistorisk värdefull byggnad bevaras.”

Byggnadspriset 2013 – Desemåla 1:14, Ladugård

”Fastighetsägaren har gjort en omsorgsfull renovering och ombyggnad av sin ladugård till ett modernt slakteri där ladugårdens ursprungliga karaktär och gårdsmiljö är väl bevarad.”

Byggnadspriset 2012 – Konduktören 1, Hammarströms Fastighetsförmedling AB

”Byggnaden har på ett förtjänstfullt sätt renoverats och bidrar som en positiv del i det nya stationsområdet.”

Byggnadspriset 2011 – Brorsryd 1:1, privatbostad

”Fastighetsägarna har visat prov på djupt engagemang, kunskap och känsla både för för kulturhistoriska värden och kulturlandskapet när de tog sin an uppgiften att renovera Brorsryd 1:1. Här är såväl tradition som vision väl synliga i byggnaden, som anpassats till en modern bostad med bevarade ursprungliga kvaliteter.”

Byggnadspriset 2010 – Madesjö 3:306, Madesjö prästgård och församlingshem

”Madesjö kyrkliga samfällighet har tydligt visat att ett kulturarv bäst bevaras genom att brukas och utvecklas. Här är både tradition och vision synliga i byggnader som bevarar sina unika, autentiska kulturvärden samtidigt som de berikas med moderna tillägg. Byggnaderna bidrar till helhetskaraktären och har historisk förankring kring kyrkan.”

Byggnadspriset 2009 – Hyttan 1, Pukebergs glasbruk

”Pukebergs Fastighets AB har tydligt visat att ett kulturarv bäst bevaras genom att brukas och utvecklas. Pukeberg är ett lysande exempel på hur en bruksmiljö av riksintresse kan förvandlas till en internationell, kreativ mötesplats utan att platsens själ går förlorad. Här är både tradition och vision synliga i byggnader som bevarar sina unika, autentiska kulturvärden samtidigt som de berikas med moderna tillägg av hög arkitektonisk kvalitet.”

Byggnadspriset 2008 – Binnaretorp 1:17, privatbostad

”Mangårdsbyggnaden från 1830-talet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljö- vården och finns även med i Nybro kommuns kulturmiljöprogram. Byggnaden användes under en period som annex till Bäckebo gästgiveri och den gamla vägen passerade tidigare över gårdsplanen. Den omfattande renoveringen är ett gott exempel på hur en äldre byggnad kan anpassas utan att ursprungliga kvaliteter går förlorade. Med bibehållen planlösning och återanvändning av husets gamla byggnadsdetaljer har en modern bostad för en ung barnfamilj skapats.”

Byggnadspriset 2007 – Strömkarlen 4, privatbostad

”Det karaktärsfulla bostadshuset från 1970 har genomgått en omfattande renovering där de vackra betongytorna lyfts fram av ny färgsättning och nya material i takfot och fönsterband. Trots att byggnaden har fått en modern 2000-talskostym är 70-talets speciella särdrag med sina distinkta volymer och fönstersättningar, välbevarade.”

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-28 | skapad: 2017-03-15

Kommunens utmärkelser

  2019 Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Utmärkelser 2020

Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  2019 Likabehandlingspris

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Utmärkelser 2019

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från invånare i kommunen sker årligen flertalet [...]