Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass.

Priset

Priset består av en plakett, ett inramat diplom och en prissumma och tilldelas fastighetsägare/byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass. Priset avser att stimulera till en god gestaltning av arkitektur och landskapsrum samt underhåll och förbättring av det befintliga byggnadsbeståndet och att markera värdet av god kvalitet i den byggda miljön. Priset delas ut den 6 juni.

Bedömning

Byggnadspriset avser att belöna goda resultat inom arkitektur och byggande, stimulera engagemanget för arkitektur, hålla fram goda exempel, stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad samt skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur. Bedömningen avser färdig nybyggnad eller ändring av byggnad både exteriört och/eller interiört. Det är meriterande om byggnationen skett på ett klimatsmart sätt till exempel genom att använda lokala produkter och tjänster.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Byggnadspriset

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-30 | skapad: 2017-01-03
Webbredaktör: Emmy Fransson | Emmy.Fransson@nybro.se
Id: inlägg: 1558 - kategori: 578

Kommunens utmärkelser

  2019 Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  2019 Likabehandlingspris

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Eldsjälspriser

Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur, idrott, övriga [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Utmärkelser 2019

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från invånare i kommunen sker årligen flertalet [...]