Om kommunen

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt [...]

  Kommunens vision & mål

Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om ny vision för framtidens Nybro. Visionen bottnar i en stark framtidstro och [...]

  Press- och informationsmaterial

Kommunkarta Här kan du ladda ner Nybro kommunkarta från Kartguiden. Nybro-kommun-karta - PDF-fil (6 MB)   Nybro kommuns logotyp (klicka [...]

  Borgerlig vigsel

Observera! Mellan vecka 28-32 går det inte att boka vigsel på grund av semester. Gäller ej vigslar som redan är [...]

  Nybro kommuns diarier

Regeln är att alla allmänna handlingar som kommer in till kommunens förvaltningar ska registreras (diarieföras). Styrelsen och nämnderna ska ha [...]

Id: kategori: 54