Medborgarförslag

Var med och påverka du också!

Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 paragrafen att lämna in medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Fullmäktige lämnar det sedan vidare till kommunstyrelsen för utredning. Det betyder att även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund och som inte ännu fått kommunal rösträtt har rätt att lämna in förslag till kommunfullmäktige.

Medborgarförslaget ska vara undertecknat av en eller flera personer. Anonyma förslag behandlas inte av kommunfullmäktige. Föreningar, sammanslutningar och råd eller andra organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd, inom ett år kan fatta beslut i frågan.

Medborgarförslaget skickas till Kommunstyrelsen, Nybro kommun, 382 80 Nybro.

  Ifyllnadsbar blankett för medborgarförslag – PDF (255 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-15 | skapad: 2014-08-22

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).