Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler.

Facebook
 Aktivitetscentrum
 Bokens dagliga verksamhet
 Fritidsgården Mejeriet
 Kulturskolan
 Madesjöskolan (musik)
 Nybro Bibliotek
 Nybro Bostads AB
 Nybro Energi AB
 Nybro SFI (kväll D)
 Nybro Simhall
 Nybro vuxenutbildning
 Näringsliv Nybro
 Riksglasskolan
 Räddningstjänsten
 Svartbäcksmåla aktivitetsområde
 Åkrahällskolan
 Åkrahällskolan (El- och energiprogrammet)
 Åkrahällskolan (Student 2020)
 Åkrahällskolan (Byggprogrammet)
 Öppna Förskolan

Instagram
 Fritidsgården Mejeriet
 Kulturskolan
 Kvarnbacken demenscentrum (Avdelning E)
 Madesjögläntan äldreboende
 Nybro Bibliotek
 Nybro Bostads AB
 Nybro Energi AB
 Nybro Simhall
 Riksglasskolan
 Åkrahällskolan
 Åkrahällskolan (Teknikprogrammet)
 Åkrahällskolan (Vård- och omsorg)
 Åkrahällskolan (Elevrådet)
 Åkrahällskolan (Samhällsprogrammet)
 Åkrahällskolan (Fordon och transport)
 Åkrahällskolan (Info)

Blogg
 Samhällsbyggnad
 Hanemålaskolan (Fritidsshem)

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-03 | skapad: 2019-07-02

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]