Synpunktsformulär

Skriv din synpunkt i fältet nedan. Din synpunkt skickas direkt till Nybro kommun som förmedlar vidare till berörd tjänsteman eller avdelning.

Innan du postar är det viktigt att du läser igenom:
 Våra riktlinjer för synpunktshantering.

I samband med att du lämnar in din synpunkt medger du att Nybro kommun behandlar personuppgifter om dig. Enligt §§ 26 och 28 i Personuppgiftslagen har du rätt att få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

 Alla synpunkter redovisas här på kommunens hemsida (ej sekretess eller kränkningar) efter att de blivit behandlade. Alla synpunkten raderas efter ett år på webbplatsen.

Synpunktsformulär

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]