Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida har vi samlat en lista av kommunens närvaro i olika sociala medier.

Syftet med vårt deltagande i sociala medier är att på ett lättillgängligt sätt kunna ha en dialog med dig som invånare, företagare och besökare.

Välkommen att följa och kontakta oss!

Vår främsta informationskanal är alltid på  nybro.se och vår närvaro i sociala medier är ett komplement där vi vill kommunicera på nya sätt för att nå invånare. Vi har ambitionen att svara på frågor skyndsamt på vardagar under kontorstid.

Facebook
 Nybro kommun på Facebook
Vår Facebook-sida uppdateras med nyheter och aktiviteter från våra verksamheter. Vi lyfter sådant som är viktigt och sådant som du som Nybrobo kan ha nytta av. Vi försöker också lyfta glimtar från vår fina kommun.

Instagram
 Nybro kommun på Instagram
Här låter vi bilder från Nybro och från våra verksamheter tala. Här varvas händelser med att följa våra medarbetares vardag med hashtaggen #viärnybrokommun. Vi och även andra använder #ilovenybro för att beskriva kommunen.

LinkedIn
 Nybro kommun på LinkedIn
På LinkedIn finner man nyheter om Nybro kommun och jobbannonser under perioder då vi har många lediga tjänster.

YouTube
 Nybro kommun på YouTube
Här lägger vi upp filmer som gjorts inom våra olika verksamheter. Här finns även livestream och arkiv från kommunfullmäktige.

Nybro kommuns verksamheter aktiva på sociala medier
 Samtliga verksamheter i Nybro kommun

Regler och förhållningssätt

Vi vill göra dig uppmärksam på att alla inlägg och allt material som publiceras i sociala medier är allmänna handlingar.

Kommentarer och inlägg kan diarieföras
Tänk på att det som skrivs på våra konton på våra sociala medier är en allmän handling. Posta inte information som rör en enskild person eller andra känsliga ärenden. Eventuella inlägg som gäller enskilda ärenden eller olämpliga och kränkande inlägg kommer att tas bort.

Kommentarer och inlägg får inte innehålla

  • förtal, personliga angrepp, kränkningar eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott eller brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • kommersiella budskap eller reklam
  • uppgifter som skyddas av sekretess
  • insamlingar som inte sker i kommunens regi
  • inlägg som riskerar att kränka enskilda personers integritet
  • uppgifter som strider mot dataskyddsförordningen

Vi vill att alla ska känna sig välkomna på våra sidor och konton. Det är därför viktigt att våra regler efterföljs. Inlägg och kommentarer ska hållas till sakfrågan och ha en god ton och inte uppfattas som stötande.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt blockera användare som bryter mot våra regler. I de fall vi ser uppmaningar till brott eller brottslig verksamhet görs polisanmälan.

Vill du komma i kontakt med oss?
Medborgarkontoret och växeln är öppen vardagar mellan 07.30-16.00. Telefonnummer till växeln är 0481-45 000 eller maila till  kommun@nybro.se.

Datum för publicering | skapad: 2020-10-09

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]