Fråga din politiker – Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande lagstiftning och de riktlinjer för Fråga din politiker som anges nedan.

Fråga dina politiker är en tjänst som omfattas av Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Process - Fråga din politikerOm du lämnar personuppgifter i ”Fråga din politiker” betraktas det som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). Innebörden av detta samtycke samt dina rättigheter enligt PuL redovisas nedan. Ändamålet med behandlingen av namn och kontaktuppgifterna är möjligheten att kunna återkoppla till dig.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Riktlinjer för användning

 • Ditt inlägg ska vara formulerat som en fråga.
 • Fråga din politiker är till för korta frågor och svar. Långa frågor och frågor som delas upp på flera frågor kommer inte att publiceras.
 • Följdfrågor kommer inte att publiceras på webbplatsen och bör heller inte ställas via detta forum.
 • Frågor och svar ska hålla en god och respektfull ton.
 • Frågor eller svar som innehåller länkar eller reklam publiceras inte / tas bort.
 • Frågor eller svar som innehåller kränkande uppgifter publiceras inte / tas bort.
 • Frågor eller svar som innehåller uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som bedöms strida mot lag publiceras inte / tas bort.
 • Frågor eller svar där privatpersoner namnges eller på annat sätt pekas ut publiceras inte / tas bort.
 • Frågor ska ha lokal anknytning, det vill säga beröra Nybro kommun, och de ska också handla om politik.
 • Praktiska frågor som rör kommunens egen verksamhet kan ibland bättre besvaras direkt av berörda förvaltningar/nämnder och politiken hänvisar då dit. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.
 • Redaktionen har rätt att hänvisa frågeställare till andra kanaler för att eventuellt fortsätta samtalet med kommunens politiker där.

När du ställer din fråga har du möjlighet att välja vilket av kommunfullmäktiges partier du vill ska svara på den. Du kan välja att ställa en fråga till ett enskilt parti eller till samtliga partier.

Vår ambition är att du ska ha fått ett svar på din fråga inom fem arbetsdagar. Vid semestrar och helgdagar kan det givetvis ta lite längre tid.

Innan du ställer en fråga kan du titta om någon annan redan har frågat samma sak.

Välkommen med din fråga!

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-01 | skapad: 2015-09-21

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]