2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april.

Nybro kommun delar ut ett Miljö- och klimatpris (tidigare Hållbarhetspris) till aktörer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i Nybro kommun.

Alla som bor eller är verksamma inom Nybro kommun kan nomineras till priset. Det innebär att privatpersoner, föreningar, organisationer, företag och kommunala förvaltningar och bolag kan få priset.

Pristagaren/pristagarna utses av Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden kan välja att fördela prissumman på flera pristagare.

Särskilt meriterande är om insatserna är innovativa och nytänkande, och går i linje med Nybro kommuns vision.

Priset delas årligen ut vid firande av Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Prissumman motsvarar 0,5 prisbasbelopp.

Mer om stadgarna för miljö- och klimatpriset:
  miljö-och-klimatpris-stadgar-20181018 – PDF (241 KB)

 

För mer information och nominering av miljö-och klimatpriset:
Kontakt: Erika Gülich, energi- och klimatsamordnare
0481-453 32, erika.gulich@nybro.se

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: 2019 Miljö- och klimatpriset

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-18 | skapad: 2015-09-15
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 1145 - kategori: 24

Medborgardialog

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Kulturskolan Nybro Bibliotek Madesjöskolan (musik) Nybro Bostads [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]