Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi fungerar som en genväg till kommunens förvaltningar. Genom vår service, vår information och dialog med kommuninvånarna vill vi öka medborgarnyttan och tillgängligheten på våra tjänster.

Tjänster

  • Samhällsinformation
  • Svara på allmänna frågor
  • Hjälp med att fylla i blanketter och kontakta handläggare
  • Lämna in vattenprover
  • Få tag på kontaktuppgifter

På medborgarkontoret kan du även

  • Lämna Nybroförslag digitalt.
  • Hämta broschyrer om bland annat kartor/vandringsleder, äldre- och handikappomsorg, blanketter om privata hyresvärdar, KLT med mera.

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-17 | skapad: 2014-12-19

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]