Medborgarförslag

Var med och påverka du också!

Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 paragrafen att lämna in medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Fullmäktige lämnar det sedan vidare till kommunstyrelsen för utredning. Det betyder att även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund och som inte ännu fått kommunal rösträtt har rätt att lämna in förslag till kommunfullmäktige.

Medborgarförslaget ska vara undertecknat av en eller flera personer. Anonyma förslag behandlas inte av kommunfullmäktige. Föreningar, sammanslutningar och råd eller andra organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd, inom ett år kan fatta beslut i frågan.

Medborgarförslaget skickas till Kommunstyrelsen, Nybro kommun, 382 80 Nybro.

  Ifyllnadsbar blankett för medborgarförslag – PDF (255 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-15 | skapad: 2014-08-22

Medborgardialog

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]