2016-11-08 Varmvattenbadet Strandvägen

Vi är en grupp på ca 60 badande i tre grupper, med 4 ledare samt 15 personer som står på väntelista att få börja på vår varmvattengymnastik.

Ett flertal av oss har varit med i många år, förr var det Nybro kommun som hade en grupp rehabbad med läkarintyg.

Vi tog över för 8-9 år sedan, eftersom kommunen la ner denna grupp. Vi har utökat eftersom efterfrågan om platser är mycket stor.

Det är ej bara rehabbad, det är även förebyggande friskvård, för många kommunanställda inom olika yrkesgrupper.

Korttidsfrånvaron ökar ju kraftigt framförallt inom äldreomsorgen som har hög arbetsbelastning.

Det är många som ej utnyttjar sin friskvårdspeng. På grund av en del ser ej gym eller annan träning som ett alternativ.

Varmvattengymnastik är väl känt genom forskning, den är skonsam motion för värmen mjukar upp leder och muskler som annars kan ge värk, som är ett stort problem i kommunen.

Vi skulle kunna ha fler grupper om vi hade fler ledare. Många fler kommunanställda skulle må bra av denna motionsform.

Hur kan man ensam ta och driva ett sånt här beslut, vid ett skrivbord utan kunskap om vad denna motionsform främjar och innebär för många av oss. Måste vara en person som ej ännu fått värk och ledbesvär.

Prata om friskvård och så slår man benen av dom som håller på med det och hållt sig i form många många år tack vare varmvattenbad.

Vi känner oss totalt överkörda, då det ej har varit någon form av kommunikation om till exempel hyreshöjning som kan vara lösning tillsammans med mer reklam för bassängen om uthyrning till privata grupper.

Hur stor är den verkliga besparingen för vår framtida kommun???

Är detta försvarbart???

 

Nämndordförande Lars-Gunnar Hellström har svarat

Varmvattenbassängen på Strandvägen kommer att fortsätta vara öppen under tiden utredning av bassäng i simhallen pågår.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2016-11-08
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4689 - kategori: 25

Inkomna synpunkter