2016-11-23 Trasig belysning på Pukebergsgatan

Vill ”upplysa” Nybro kommun om att det är minst fyra lampor på Pukebergsgatan som inte fungerar samt minst två lampor i närheten av Pukebergs BK:s fotbollsplan och klubbstuga. Hoppas att ni åtgärdar detta snarast!

Morgan Olsson har svarat

Hej

Jag kan ”upplysa” om att de trasiga lamporna är felanmälda nu.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson, Trafikingenjör

 

Komplettering 1

Komplettering till tidigare inlämnad synpunkt angående trasig gatubelysning: Tack för svaret. Men undertecknad vill ”upplysa” om att belysningen fortfarande inte fungerar på Pukebergsgatan och nu är det dessutom fler lampor som är trasiga, ca nio stycken! Inte heller fungerar två lampor vid Pukevallen. Jag hoppas att ni kan lysa upp tillvaron för oss Nybrobor snarast möjligt! Det är även viktigt att förhindra olyckor!

Komplettering 2

2016-11-23 lämnade undertecknad in en synpunkt angående den trasiga belysningen, bl a på Pukebergsgatan. Svaret jag fick dagen därpå var att det var felanmält. Efter en tid ”upplyste” jag kommunen åter igen att lamporna fortfarande var trasiga. Efter samtal med chefen Karin Thyberg så garanterade hon att lamporna skulle vara lagade inom en månad fr o m det datum som felanmälan gjordes. Jag kan nu konstatera att det gått en månad och ca tre veckor över tiden sedan anmälan gjordes och lamporna är fortfarande trasiga. Vad beror detta på? Är det svårt att laga dem eller beror det på annat? Jag vet att folk som bor utmed Pukebergsgatan också har påtalat detta problem för er men tyvärr utan resultat. Vi går visserligen mot ljusare tider men det tar minst en månad innan man märker detta. Tänker kommunen vänta med att åtgärda lamporna till nästa höst? Tack för att ni åtminstone lagade lamporna vid Pukevallen

Karin Thyberg, Gatuchef har svarat

Förstår din synpunkt och den är befogad.

Just den belysningen du avser svarar ett utomstående företag för (belysning och stolpar – och vad jag förstår så ingår det i något visningsobjekt), men jag hoppas att vi kan lösa det inom kort så att kommunen kan ta över den delen och att vi framöver kan se till att dessa blir åtgärdade i rimlig tid.

Jag har bett företaget att återkomma. De har ledigheter och min avsikt är att belysningen skall skötas av kommunen på sträckan. Räknar med att vi gör det till nästa vecka.

Hälsar

Karin

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2016-11-28
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4723 - kategori: 25

Inkomna synpunkter