2016-11-23 Motionsslingan är vattensjuk

Jag framför denna synpunkt som jag fått av en kommuninnevånare ang motionsslingan i Joelskogen. Motionsslingan i Joelskogen är vattensjuk. Önskemål om att åtgärder vidtages. Det är sankt och svårt att motionera/promenera i motionsslingan. Vad kan göras? Fylla på med bark eller dylikt?

 

Liselott Lindkvist, Sport- och fritidschef har svarat

Då det kom mycket regn och även snö under en kortare period så ökade vattenmängden i Linneasjön.
Detta var tillfälligt och motionsslingan påverkades lite av detta.

Ingen åtgärd kommer att göras.

Med vänliga hälsningar
Liselott Lindkvist

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2016-11-23
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4714 - kategori: 25

Inkomna synpunkter