2016-12-01 Karpatorpet i Svartbäcksmåla naturreservat

Undertecknad har ”valsat” omkring i kommunhuset Balder otaliga gånger och bollats mellan olika chefer som inte vill ta något ansvar för Karpatorpet som förfaller allt mer.

Jag  har kontaktat dem med anledning av att ett tjärpapperstak på Karpatorpet nu lossnar och det regnar in liksom på utedasset. Jag har påpekat detta många gånger men inget händer. Alla skyller på alla och nu har det gått rundgång i detta.

Har ju tidigare sagt att de vill bevara Karpatorpet och då tycker jag att de skall stå för vad de har lovat! Det går inte att vänta ett eller två år till för då kommer det inte att finnas något kvar av Karpatorpet! Det blir både dyrare och svårare att laga ju längre ma! n väntar. Redan 2003 och många år innan dess behövdes insatser göras för huset var ju dåligt redan då. Jag har även gång på gång sagt att man kan ta bort isoleringen i krypgrunden för att inte problemen skall bli värre. Vintern står nu för dörren så det är viktigt att åtgärda det akuta omgående!

Sedan undrar jag varför kommunen erbjuder volontärer att arbeta med lövräfsning vid Qvarnaslät när de är så många där och varför kommunen inte kan skicka volontärer till Karpatorpet? Jag och min bortgångna mor har i många år vårdat både huset och tomten men har aldrig fått ens ett tack för detta! Om inte jag hade fortsatt i mors fotspår så hade det varit totalt igenvuxet på tomten!

Vi hänvisar till senaste svaret

 2017-05-15 Intilliggande hus till Karpatorpet

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-12 | skapad: 2016-12-02
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4739 - kategori: 25

Inkomna synpunkter