2016-11-23 Glaskross vid Willys

Har nu fått svar från Trafikverket som hänvisar mig till kommunen och länsstyrelsen angående Hermanstorpsvägen när det gäller belysning och hastighetssänkning. När det gäller belysning hänvisar jag också till föregående synpunkt angående belysningen på Pukebergsgatan samt vid Pukebergs BK:s fotbollsplan och klubbhus. På cykelvägen som löper utmed Willys varuintag har det legat glassplitter en längre tid. Hur många skall få punkteringar innan kommunen åtgärdar detta?

Karin Thyberg, gatuchef har svarat

Hej och tack för synpunkten! Jättebra att få information om glaskrosset. Det ska vara borttaget nu. (Morgan kanske har meddelat dig redan)

På vår hemsida kan man anmäla felanmälan,  http://nybro.se/kontakt/felanmalan/

Här finns allt från belysning till ev olycksrisker. Glaskross kan det vara lite akut med varför det är bättre att slå en signal. Ska det gå snabbast så är det till Mark o Service, 0481-45430.

Hälsar
Karin

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2016-11-28
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4722 - kategori: 25

Inkomna synpunkter