2016-10-03 Byggande av bostäder

Vi vill inte ha fler bostäder , t e x på Awes tomterna i centrum mittemot Nybro kebab. Vi vill ha en park istället. Reningsverken kommer inte att klara fler människor, trängsel och bilar, för det är redan nästan för mycket. och även nya bakterier. Tänk också på att de småländska sjöarna försörjer Skåne med rent vatten.

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Behovet av nya bostäder i Nybro är stort. På tomterna vid Hornsgatan var det tidigare en affär (Awes) och en bensinmack, sedan dessa revs har de tomma tomterna använts som en parkeringsplats.
Kommunen finner det bättre att denna tomma yta kommer användas till bostäder som väl behövs.

Vad gäller reningsverket och dess kapacitet så har jag inte hört annat än att den räcker till för den ökning av avlopp som bostadshusen kommer medföra.

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson, Trafikingenjör

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2016-10-20
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4629 - kategori: 25

Inkomna synpunkter