2016-11-02 Bassängen Strandvägen

Jag vill att varmvattenbassängen ska vara kvar på Strandvägen på de grunder, att vi är många som har vår vattengympa där. Varmt vatten att röra sig i, bra för våra leder För många finns inget annat alternativ!!

Ytterligare synpunkt om Strandvägens varmvattenbassäng

Vi är många som vill och behöver ha kvar den varma bassängen på Strandvägen….

vi är många som vill och behöver ha kvar den varma bassängen på Linneahemmet ..

Nämndordförande Lars-Gunnar Hellström har svarat

Varmvattenbassängen på Strandvägen kommer att fortsätta vara öppen under tiden utredning av bassäng i simhallen pågår.

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2016-11-02
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4678 - kategori: 25

Inkomna synpunkter