2019-03-22 Återinföra habiliteringsersättning

Kommer Nybro kommun att ansöka om statsbidrag för att återinföra habiliteringsersättning på daglig verksamhet enligt LSS? Detta är pengar för personer som verkligen behöver dem. Riksförbundet FUB har i dagarna kommit ut med en uppdaterad rapport ”fångad i fattigdom”. En professionell beskrivning över en bedrövlig vardagssituation.

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-02 | skapad: 2019-03-22

Inkomna synpunkter