2016-01-20 Angående utveckling av Svartbäcksmåla Naturreservat

Svartbäcksmåla är ett naturreservat och detta innebär att man inte får ändra eller göra ingrepp i området. På grund av detta är jag nu oroad över de planer som kommunen har, nämligen att bygga stugbyar samt att dra in vatten och avlopp samt en konstgjord sjö till en kostnad på minst 20 miljoner kronor. Med tanke på kommunens dåliga ekonomi så tycker jag inte att kommunen skall göra detta!

 

Svartbäcksmåla är inte lämpat för någon högfjällssatsning eller dyligt. Med tanke på klimatförändringar samt det pågående väderfenomenet El Nino som gör extremvädret ännu mer extremt bör kommunen tänka sig noga för. Inte heller är naturreservatet lämpat för trafik. Folk efterlyser  mer parkeringsplatser. Men hur bekväma kan folk bli egentligen? Om de har åkt till Svartbäcksmåla för att motionera och för att andas frisk luft så skall väl bilkörning undvikas!

Dessutom måste väl en av de sista gröna oaserna i Nybro befrias från luftföroreningar! Räcker det inte med den intilliggande Norra vägen?

Läste i tidningen att någon föreslog att bygga nya parkeringsplatser öster om den nuvarande parkeringsytan. Undertecknad anser inte att några nya parkeringsplatser behöver byggas överhuvudtaget! Under vintertid finns tre oanvända fotbollsplaner samt en extra parkering utanför Pukevallen samt utanför orienteringsklubbens klubbhus. Sedan skall man inte glömma att det finns några platser utanför Pukebergs glasbruk och design högskola. Under sommarhalvåret kan dessa fotbollsplaner användas nattetid eller då de inte används för husvagnar/husbilar, Vid Linneasjön finns som bekant ytterligare plats för det för- och sistnämnda. Som jag har sagt tidigare så skall kommunen heller inte glömma bort att bevara kulturmiljön i området, t e x Karpatorpet från 1500-talet. Att satsa även på kulturturism kan i längden löna sig för kommunen. De kvarvarande gamla husen, varav ett båtmanstorp, Karpatorpet ger naturreservatet en sällsynt historisk dimension som kommunen skall värna om och bevara!

Frida Johansson, markförvaltare har svarat

Tack för din synpunkt.

Syftet med Svartbäcksmåla naturreservat är att skydda och utveckla biologisk mångfald samt att främja och friluftsliv och motion.
Kommunfullmäktige antog 2013 en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Ett av målen i planen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och friluftsaktiviteter. I Kommunplan 2014-2016 gav fullmäktige sedan kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till en långsiktig (5-10 år) handlingsplan för Svartbäcksmåla.

När det gäller förslag till aktiviteter till handlingsplanen är det en satsning på att göra Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och friluftsaktiviteter året runt, inte endast vintertid.

När det gäller parkeringar så är det beslutat att en strukturering av den stora asfalterade parkeringsytan ska göras under 2016 som gör ytan mer inbjudande och samtidigt gör det lättare att parkera när det blir mycket bilar. Vid större tävlingar och arrangemang (t.ex. Draghunds SM) är det brist på parkeringar i området. En utveckling av området är både till för de boende i Nybro men även för turister och långväga besökare vilket gör att det behöver finnas bra parkeringsmöjligheter.

I materialet återfinns förslag till att återställa kulturmiljöer, i första hand delar av det gamla odlingslandskapet.

Med vänliga hälsningar

Frida Johansson

Markförvaltare

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-20 | skapad: 2016-01-22
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3843 - kategori: 25

Inkomna synpunkter