2020-08-11 Belysning vid parkering önskas

Det är nu tredje gången min bil blir slangad på bensin i slutet av Sagovägen. Utöver det har jag också haft bilinbrott och stöld av saker på samma gata. Jag vill att det sätts upp mer belysning. Området är mycket mörkt. Gärna rörelsestyrda som inte lyser hela tiden utan tänds när någon rör sig kring de parkerade bilarna. Vad mer kan kommunen göra för att öka tryggheten i området.

Svaret har lämnats till synpunkslämnaren i samband med nämndssammanträde. 2020-08-25

 

Svaret finns också i samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 25 augusti 2020 § 80. Protokollet finns på nybro.se. Sökvägen är Politik & kommun/Politik/Protokoll & kallelser/samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-25.

Länk:

 Protokoll & Kallelser

Handläggare i ärendet
Morgan Olsson, gatuansvarig

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-09 | skapad: 2020-08-13

Inkomna synpunkter