2020-08-10 Tack för fina blomsterängar

Parkområdet omedelbart söder om spåren vid stationen är varje år föremål för vackra planteringar i form av blomsterängar.

Vi vill i år framföra vårt stora tack för dessa arrangemang. De är mycket vackra!

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

Hej,

Tack för din återkoppling och vackra bild.

Jag har vidareförmedlat ditt stora tack till övriga inom förvaltningen för kännedom.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-04 | skapad: 2020-08-13

Inkomna synpunkter