2020-08-03 Avstängning av Fredrikslundsgatan?

Hej!

Vi bor här på Fredriklundsgatan.

När vi flyttade hit 1999-2000 började det pratas om att stänga av vägen mellan oss grannar,

Senare skickades nog in ett förslag om det till er ,när exakt vet jag inte.

Men nu är det och har varit hela tiden mycket trafik på gatan och sällan hålls hastigheten. Många familjer med små barn har flyttat in på gatan och dess närområde dom senaste åren . Så jag undrar hur det är med det förslaget (har för mig att det finns ett beslut om att stänga av vägen med bommar bortom oss vid cykelvägen som togs för länge sedan men inget händer )

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Nuläge:
Såvitt jag vet är det senaste som är sagt om en eventuell avstängning av vägen att:

En avstängning skall utredas/avgöras i samband med en kommande detaljplan över området där man ska se över om en förtätning av bostadsbebyggelsen är möjlig. Det är inget datum bestämt när en sådan detaljplan kommer påbörjas men troligtvis rör det sig om 2-3 år.

Tidigare:
2008 genomfördes en enkätundersökning i området huruvida vägen skulle stängas av eller ej resultatet av denna blev: 62% av de boende var negativa till en avstängning och 38 % positiva. Efter enkätundersökningen fattade tekniska nämnden beslut om att vägen ej skulle stängas av.

Med vänlig hälsning
Morgan

Datum för publicering | skapad: 2020-08-13

Inkomna synpunkter