2020-06-16 Glasporten

Var nyligen på väg till/från Öland, stannat till vid Glasporten vid ett par tillfällen. Som det ser ut där nu måste jag tyvärr säga att platsen är en skamfläck för Nybro kommun. Förfall råder på alla fronter. Ett exempel är den svenska flaggan som hänger i ett hörn och knappast uppfyller ”flagglagen”. Platsen borde ha potential för att vara en trevlig rastplats.

Med vänlig hälsning och hopp om att ni tar en titt på plats och har ambitionen att förbättra!

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare har svarat

 

Hej,

Tack för din synpunkt. Vi kommer att åtgärda efter arbetsplanering och skötselplan.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2020-06-16

Inkomna synpunkter