2020-06-15 Angående Storgatan

Angående Storgatan. Innan Ni ger er på cyklister – som givetvis ska ha rätt att köra i bägge riktningarna – borde Ni fundera över varför någon ställer blomlådor så att gatan blir ännu smalare? Mycket dumt! (Miljön blir inte bättre av blommor utan av färre bilar). När det gäller P-fickorna skall de givetvis vara på höger sida i färdriktningen, då blir det inga problem för cyklister att möta bilar. Nu blir man som cyklist klämd mellan två bilar. Väldigt ogenomtänkt av Er. Och! Vintertid kommer bilförarna ur sina bilar utan att klämmas in mellan snövallar och bilen. För övrigt! Ny parkeringsplats är byggd där Karins grill revs och från den är det cirka 100 meter till bägge Apoteken (som en måttstock). Det borde inte vara något problem för i stort sett vem som helst att ta sej gående därifrån. För att inte tala om Lönnens takparkering. Någon biltrafik på Storgatan borde inte behövas.

Ni måste göra något åt all otillåten trafik. 95% av den trafiken är till och från matbutikerna på Storgatan, Gamla Stationsgatan och Fabriksgatan. Men man känner ett visst ointresse från Er sida – politiker och tjänstemän – att se till detta beivras. Och polisen har inte tid med det jobbet. Sätt in vaktbolag i några månader så skulle det bli stora inkomster för Nybro Kommun samt vissa kanske lär sej reglerna bättre. Ska butikerna överleva bör dom nog vara öppna när kunderna är lediga, det är haken. Samt evenemang som lockar och dylikt. Förbjuda cyklister kommer Ni bara att bli hånade för – med rätta.

Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande har svarat

Tack för dina synpunkter.

Frågan om trafik på Storgatan har diskuterats och beslutats vid flera tillfällen i samhällsbyggnadsnämnden. Senast var frågan uppe i maj 2020 då förvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan för att få en bättre trafiksituation, denna åtgärdsplan är baserad på inkomna synpunkter från pensionärs-, funktionshinder- och ungdomsråden. Förvaltningen har också redovisat olycksstatistik från fem år före till fem år efter gångfartsområdets införande. Utifrån dessa synpunkter och statistik har nämnden beslutat att gångfartsområde Storgatan är fortsatt permanent.

Gångfartsområde är ett område där trafiken sker på fotgängarens villkor.

Det innebär att bil- och cyklister på ett säkert och tryggt sätt ska samsas om utrymmet på fotgängarens villkor. Alla har ett ansvar för att uppfylla detta. Fordon inklusive cykel ska inte köra mer än 7 km/timme, fordon ska parkera inom markerat område, cyklister får inte cykla mot enkelriktat (bra alternativ finns att cykla t ex på Fabriksgatan, som går parallellt med Storgatan). Kommunen har parkeringsövervakning inom gångfartsområdet i stort sett varje dag och en hel del parkeringsböter har skrivits ut inom området. Man måste dock vara medveten om att alla bilar man ser ”parkerade” på platser där det t ex inte är tillåtet att parkera på inom gångfartsområdet juridiskt sett inte är ”parkerade” förrän de stått stilla i 10 minuter, ”i och urlastning” är tillåtet inom området.

Jag förstår att du inte är nöjd med svaret men det är de beslut som samhällsbyggnadsnämnden tagit och som gäller tills vidare.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-16 | skapad: 2020-06-15

Inkomna synpunkter