2020-06-03 Farthinder önskas

Hej,

Finns önskemål från mig och flera grannar som bor på Kåsörens väg och områdena häromkring om någon form av farthinder eller annat som begränsar farten på Författarvägen som går förbi Kåsörens väg och Lyrikerns väg mot Montessoriskolan och Bokens dagverksamhet. Det går ofta väldigt fort förbi husen förbi här och det är mycket barn i omlopp både på cykel och gåendes till och från skolan så det hade varit bra att på något sätt försöka få trafiken att begränsas till de 40km/h som är tillåtna.

Tack på förhand!

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Författarvägen hör till en av de minst trafikerade gatorna i Nybro och har även en separerad gång- och cykelväg parallellt med vägen och goda siktförhållanden. Som du kanske förstår hamnar den då inte på listan över de gator som vi i första hand planerar/vill bygga farthinder på.

Jag tvivlar inte på att en del kör alldeles för fort på gatan men detta är tyvärr inget unik för Författarvägen och vi måste i första hand prioritera de gator där omständigheterna är värre, mer trafik, högre hastigheter, dålig sikt,  där det inte finns separerad gång- och cykelväg etc.

Jag kommer informera polisen om att vi fått synpunkter om höga hastigheter på Författarvägen och jag rekommenderar att även ni boende som upplever detta hör av er till polisen. Polisen baserar till stor del platserna där de genomför hastighetskontroller på inkomna synpunkter/anmälningar så är man flitig på att höra av sig till polisen är chanserna rätt goda att de kommer dyka upp där vid tillfälle.

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-04 | skapad: 2020-06-03

Inkomna synpunkter