2020-06-02 Trafiken vid stationen

Hej. Jag undrar hur ni ser på all obehörig trafik på stationen?

Det är genomgående trafik med lastbil och släp hela dagarna, och även lastbilar och släp parkerade på området.

Trafiksäkerhet?

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Du får ursäkta den långa svarstiden, det har helt enkelt fallit mellan stolarna så jag är ledsen att det dröjt så länge.

På platsen har vi helt enkelt inte hunnit med i skyltningen som vi skulle gjort, platsen där lastbilarna står var tidigare en parkeringsplats avsedd för bussar. Dessa ska inte längre parkeras där och i samband med att vi på en annan plats i Nybro tog bort en uppställning/parkeringsplats för lastbilar så hänvisades dessa till den ”gamla” bussparkeringen.

Här har vi helt riktigt inte gjort om skyltningen så som sig bör. Vi skall uppdatera tilläggstavlan till skylten ”fordonstrafik förbjuden” så snart vi kan. Trafiksäkerhetsmässigt bör det inte bli någon skillnad på om det är bussar eller lastbilar som parkerar på parkeringsplatsen placerad i den västra delen av området.

Visst kan det även vara så att du ser problem med detta som vi missat eller inte uppfattat, om du vill så kan jag komma ut på plats vid lämpligt tillfälle så kan vi titta på det tillsammans, det är alltid lättare att förstå varandra i ”verkligheten” så att säga. Slå mig en signal i så fall.

Än en gång, ursäkta den långa svarstiden.

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-05 | skapad: 2020-06-02

Inkomna synpunkter