2020-06-01 Bolanders bäck

Hej!
Ett besök till vår uppväxt stad. Bolanders bäck!!! En skamfläck i Nybro centrum.

(Bild på nerklottrad vägg)

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | skapad: 2020-06-02

Inkomna synpunkter