2020-05-23 Levande centrum

Vill man ha ett levande centrum måste man få dit folk. Torget är ju öde stora delar av tiden. Jag föreslår att man bygger en lekpark modell större/häftigare på 1/3 eller 1/4 av ytan. Med mycket grönt runtomkring. Tycker också man kan bygga en scen där band kan boka in sig. Måste hända mer i centrum och det betyder att det måste finnas saker som drar folk till centrum.

Besvarande 

Hej!

Tack för ditt förslag men det kommer inte att publiceras som ett Nybroförslag.

Anledningen till att det inte publiceras är att förslaget rör ärenden som nyligen beslutats eller redan handläggs av kommunen.

Scen på torget – Beslut om avslag gällande en motion om en scen på torget finner du i kommunfullmäktiges protokoll från den 15 april, § 80.

Lekplats på torget – Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med lekplatsernas placering i kommunen utifrån det nyligen fastställda lekplatsprogrammet. Beslutet och programmet finner du i kommunfullmäktiges protokoll från den 17 februari 2020, § 37.

Här hittar du besluten i sin helhet:

  https://nybro.se/politik-kommun/politik/protokoll-och-kallelser/?polcat=3

Även om dina förslag inte publiceras som ett Nybroförslag sänder vi dem vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2020-05-29

Inkomna synpunkter