2020-05-18 Fredrikslundsgatan

Läser med förfäran att viljan finns att stänga av Fredrikslundsgatan. Jag sätter mig på tvären mot detta och önskar ifall frågan blir aktuell att en enkät skickas ut till boende i närområdet om vad majoriteten tycker om en avstängning. fullt tillräckligt med de hemska guppen som jag anser är ett gissel.

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Frågan om en avstängning av Fredrikslundsgatan har tidigare diskuterats/planerats.

I nuläget är det sagt att man avvaktar med en eventuell avstängning till det gjorts en ny detaljplan över området om en avstängning skulle föreslås i en ny detaljplan kommer alla berörda ges möjlighet att yttra sig om en sådan innan en detaljplan antas.

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-08 | skapad: 2020-05-19

Inkomna synpunkter