2020-05-18 Farthinder på Pukebergsgatan

Hej!

Jag har nyligen flyttat in på Pukebergsgatan i Nybro och har iakttagit att det finns förbättringspotential för korsningen Pukebergsgatan-Strandvägen-Malmgatan.

Trafiken på Pukebergsgatan kör väldigt fort och tillämpar sällan högerregeln för trafik kommande från Strandvägen och Malmgatan. Det rör sig också väldigt många gående och cyklister från Malmgatan till Strandvägen och vice versa (korsar alltså Pukebergsgatan), däribland många skolbarn.

Jag har under min korta tid boende på gatan bevittnat två trafikolyckor, på grund av hög fart och ej tillämpad högerregel.

Jag tror att två enkla farthinder, typ gupp, hade hjälpt trafikanter att bromsa upp och se de bilar som kommer från höger – men framförallt skulle det höja säkerheten för alla gående och cyklister som korsar Pukebergsgatan.

Är detta något som ni kan kolla vidare på eller ska jag vända mig till någon annan?

Tack på förhand!

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Ursäkta att det dröjt lite med svaret.

Önskemål om farthinder på olika platser får vi regelbundet till oss på kommunen. Oftast från fastighetsägare som vill ha vid deras fastighet, det blir ju naturligt så att man uppmärksammas mest på det som sker där man bor och uppehåller sig.

Jag har tittat på korsningen. Korsningen är från början kanske inte optimalt utformad, korsningar har över tid byggts på lite olika sätt. Men när jag tittar på t ex olycksstatistiken så är just denna korsning inte en ”olycksdrabbad” korsning d.v.s den utmärker sig inte i statistiken. Den olycksstatistik jag kan se är baserad på sådant som är rapporterat av polis eller sjukvård och visar ju inte mindre allvarliga olyckor och incidenter som inte inneburit att polis eller sjukvård blivit inblandade.

Vi har därför i dagsläget inga pågående planer på någon åtgärd i korsningen, men vi kommer genomföra hastighetsmätningar på/vid gatorna där och skulle dessa mätningar påvisa onormalt höga hastigheter eller avvika på annat sätt kommer vi naturligtvis se om en åtgärd är möjlig.

Har du några funderingar eller ytterligare information du vill förmedla så slå mig gärna en signal.

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-08 | skapad: 2020-05-19

Inkomna synpunkter