2020-05-04 Sopning av gata

Fullständigt oslagbart bra utfört Stort tack Jag hoppas att berörd blir kontaktad

Magnus Schön, verksamhetschef  Mark och service har svarat

Hej!
Tack för att du hör av dig och kul att du är nöjd. Vi skall framföra detta till den personal som utför arbetet med gatusopningen.

Med vänlig hälsning,
Magnus Schön
verksamhetschef Mark och service

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-05 | skapad: 2020-05-04

Inkomna synpunkter