2020-04-27 Röjning vid Linneasjön

Jag föreslår att det röjs från simhallen mot Linneasjön. Ser väldigt risigt och fult ut. Går säkert att göra mer än bara röja.

Charlotte Andersson, vattenhandläggare har svarat

Hej!

Via kommunstyrelseförvaltningen har jag blivit ombedd att svara på ditt förslag gällande att röja området mellan Badhusparken och Linneasjön, Linneasjömaden. Området utgörs av ett våtmarksområde som har en viktig flödesutjämnande effekt t.ex. vid stora nederbördsmängder. Områden som på detta sätt tillåts översvämmas vid höga flöden förbättrar också långsiktigt vattenkvalitén nedströms bl.a. genom att partiklar kan sedimentera och näringsämnen fångas upp. Maden ramas in av träd och buskar och inne i området finns också upprättstående trädstammar,torrakor. Denna miljö ger livsrum åt ett stort antal insekter och fåglar.

Det finns planer på att försiktigt öppna upp inne i maden. I samband med att man ser över hela området är förhoppningen att också öka tillgängligheten. Till exempel genom ett fågeltorn. Om du får ytterligare frågor
med anledning av mitt svar får du gärna återkomma.

Med vänliga hälsningar
Charlotte Andersson

Datum för publicering | skapad: 2020-04-27

Inkomna synpunkter