2020-04-26 Hastigheten på Vädergatan

Hej! Jag bor på Vädergatan, i början av gatan vid en korsning. Jag upplever att folk inte håller hastigheten här och även ett par motorcyklar på gatan som kör som galningar. Vet inte hur jag ska gå tillväga då jag är rädd om mina barn och de störs om kvällarna när de kommer farande. Jag tycker att ett farthinder hade varit bra på den här gatan.

Morgan Olsson, gatuansvarig har svarat

Hej!

Tyvärr är det här med hastigheterna inte något unikt för Vädergatagan.

Vad vi tittar på när vi gör bedömningar i sådana här fall är saker som trafikmängd, sikt, gång- och cykelväg etc. Vädergatan har förhållandevis låg trafikmängd när man jämför, Det är god sikt på gatan, det finns en separerad gång- och cykelväg, det är ingen genomfartsväg. Som du förstår hamnar Vädergatan inte högst upp på listan över gator som vi planerar att göra hastighetsdämpande åtgärder på. Det finns tyvärr många gator som vi bedömer att behovet är större på, detta betyder inte att det är otänkbart att det kommer någon form av åtgärd där så småningom bara att vi inte har någon sådan inplanerad nu.

I första hand tycker jag att du ska kontakta polisen om det är motorcyklar som ligger och kör som galningar längs gatan. Jag skickar din synpunkt vidare till polisen så att de får informationen och det är även bra om ni boende som upplever dessa problem anmäler buskörningen till polisen, ju fler som hör av sig till dem desto större är chansen att de kommer dit och gör en kontroll vid lämpligt tillfälle.

 

Med vänlig hälsning
Morgan Olsson

Datum för publicering | skapad: 2020-06-08

Inkomna synpunkter